Profiel

Maat Management werkt op bestuurlijk en directie niveau binnen organisaties, verantwoordelijkheid nemend voor de aansturing van de processen op strategisch en tactisch niveau.

Elke situatie en elke opdracht met een verwonderde, nieuwsgierige en lerende blik te bekijken is eigen aan de visie van Maat Management. Geen pasklare antwoorden, maar zoekend naar de juiste keuzes, interventies en oplossingen voor die situatie, passend bij die omgeving en personen. Maatwerk dus.

Een terugkerende schaterlach van de medewerkers en reacties van cliënten geeft inspiratie om in de meest lastige situaties verder te gaan. Deze inspiratie over brengen op mensen is een belangrijk kenmerk binnen het werken en typeert de visie op mens en organisatie.

Plezier bij cliënten om op hun wijze medewerkers te stimuleren, het goede te doen. Het laten zien hoe de soms lang bestaande blokkades opgeheven kunnen worden geeft kracht en lef, moed aan medewerkers om door te gaan en de doelen te gaan bereiken.

De combinatie van ervaringen binnen en met verschillende culturen, begeleiding van mensen in soms zeer ingewikkelde (levens- of werk)omstandigheden gecombineerd met de benodigde (gedrags)wetenschappelijke studies zijn belangrijke bouwstenen voor het leveren van kwaliteit door Maat Management.

De ervaringen zijn onder andere verkregen bij fusies, de-fusering(ontvlechting), strategieontwikkeling, organisatie–inrichting (ook de fysieke inrichting), het afwenden van financiële en (zorg)inhoudelijke crisissen, oplossen van grote en soms langslepende integriteitvraagstukken.