Crisismanagement

Een crisis brengt de continuïteit van het primaire proces en of de organisatie in gevaar De oorzaken zijn door de jaren heen gevonden in ernstige onderlinge conflicten, een gebrek aan daadkrachtig in aansturing en beleidskeuzes en/ of door overschrijden van integriteitsgrenzen.

De continuïteit van het primair proces waarvan cliënten afhankelijk zijn,zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en overheid, is van groot belang. Extra sensitiviteit wordt dan van de top verwacht voor going concern. Het behouden van de vele goede elementen, terwijl de oorzaken van de crisis gevonden, aangepakt en veranderingen ingezet kunnen worden zijn dan van belang. Aandachtig zoeken naar degene die profijt hebben bij de crisis c.q. aanhouden van de crisis is een effectief gebleken bij het duurzaam oplossen van de crisis.

Door de loop der jaren is een werkwijze ontwikkeld waar de beheersing c.q. oplossen van de crisis, going concern en een doorzicht naar de toekomst toe centraal staan. Het is een uiterst fragiel proces waarbij – soms pijnlijke – beslissingen genomen dienen te worden in het belang van de cliënten en van de organisatie. De kwaliteit van de aanwezige medewerkers kan daarbij optimaal benut of uitgebreid worden.

De aard van de aangetroffen crisissen zijn velerlei. Te noemen zijn:

  • vertrouwensbreuk tussen Raad van Toezicht, bestuurder en managementteam;
  • zeer grote financiële verliezen na grote bouwtrajecten,
  • gebrek aan controle op de gehele bedrijfsvoering;
  • bedrijfsvoering centraal zetten boven de inhoud van de zorg;
  • onderlinge conflicten n.a.v. de gekozen koers;
  • ernstig verlies van vertrouwen na machtsmisbruik door management/ manager;
  • misbruik van cliënten;
  • integriteitvraagstukken zoals fraude, manipulatie, mishandeling;
  • veelvuldige directiewisseling;
  • ontreddering in een organisatie na een aanwijzing van de inspectie.
“Na een aanwijzing van IGZ samen met vakspecialisten en verpleegkundigen/verzorgenden vanaf de basis de afdelingen weer opgebouwd. Met als resultaat naast een goede beoordeling van IGZ erg krachtige zelfregulerende teams, die verantwoordelijkheid namen en cliënten die weer ontspannen en soms lachend door de gangen liepen.”  (VVT sector)

Aan deze processen is als statutair bestuurder of divisiedirecteur leidinggeven bij:
GGZ, Instellingen voor gehandicapten (LG en VG),  Instellingen voor verpleging en verzorging, thuiszorg, jeugddetentie, Welzijnsorganisaties, Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Justitie.

“De Raad van Toezicht had bij aanstelling haar zorgen geuit rondom de bedrijfsvoering en ook over de kwaliteit van de zorg. Binnen 3 weken bleek er geen financiële middelen meer te zijn om het salaris van de 1200 medewerkers te betalen. Na 7 maanden is de opdracht beëindigd met zwarte cijfers zonder nieuwe leningen af te sluiten en met professionals die tevreden waren over de nieuwe mogelijkheden.” (VVT sector)