Verandermanagement

Samen met de opdrachtgever, medewerkers en cliënten zoeken naar de juiste doelen, het uitstippelen van de wegen die daar naar toe leiden .

De noodzaak tot verandering kan extern De veranderingen noodzakelijk zijn door externe eisen zoals verantwoording aan financiers, andere inkopers van het primaire proces als sterk veranderende vraag en mogelijkheden vanuit samenleving.

Het faciliteren van een prettige werkbaar werkklimaat daarbij is van belang. Dit alles kan alleen gerealiseerd worden, wanneer de belangen van de cliënt en de professionaliteit van de organisatie c.q. medewerker centraal staan. Het betrekken van de cliënt c.q. cliëntsysteem hierbij is niet alleen vruchtbaar maar ook onmisbaar gebleken.

Maat Management heeft zowel op het niveau van statutair bestuur als op het niveau van divisiedirectie ervaring bij dit soort trajecten in nagenoeg alle sectoren van de social profit met name de zorg.

“Na een prefusie traject van meerdere jaren bleek de organisatie qua ontwikkeling lang stil gestaan te hebben, toen de fusie uiteindelijk niet doorging moest er een nieuwe koers gekozen worden en de achterstand ingehaald. De koers bepalen leverde energie op en mentale ruimte om de achterstand te overbruggen en innovatief verder te gaan” (VG sector, GGZ sector)
In de fase net na de fusie was de sturing in de organisatie zoek, ziekteverzuim ver boven de 10 % en de leidinggevenden kenden het primaire proces niet. Samen met de medewerkers en leidinggevenden het primaire proces weer herinrichten leverde energie, begrip voor elkaars culturen en een sterke vermindering van ruim 8% van het ziekteverzuim op. (Thuiszorg) (VG sector)
“De organisatie had jarenlang alle vormen van denkbare zorg aangetrokken. Het ontvlechten van een aantal onderdelen en deze in een andere eenheden onderbrengen maakte niet alleen de organisatie financieel gezond, maar ook de zelfstandig geworden onderdelen en de ondernemingen konden zelfstandig verder groeien” (GGZ, VG)