Toezicht en governance vraagstukken

Toezichthouder in social profit en ondersteunend bij governance vraagstukken

De principes van Good Governance van de sector zijn uitgangspunt van al het handelen. De zoektocht naar een goede balans tussen toezicht op bestuur en besturing van de organisatie, de maatschappelijke doelen is de opdracht. Nieuwe elementen en vraagstukken van toezichthouden worden door Maat Management intensief gevolgd en zelfs aangezwengeld.

Als gecertificeerd commissaris zijn toezichthoudende taken uitgevoerd bij: woningcorporatie; gezondheidszorginstellingen; welzijnsinstellingen.

Maat Management biedt aan Raden van Toezicht al dan niet tijdelijk ondersteuning in de vorm van toegevoegd lid Raad van Toezicht of toegevoegd secretaris van de Raad van Toezicht