Begeleiding en advies

Personen en of organisaties bij strategische oriëntatie en integriteitsvraagstukken begeleiden c.q. adviseren.
Begeleiding op individueel niveau:

Op individueel niveau wordt veel begeleiding gegeven aan:
medewerkers op (eind) verantwoordelijke posities in organisatie ( profit en non- profit) die:

  • uit balans geraakt zijn binnen hun organisatie of die een eerder gemaakte arbeidskeuze niet langer kunnen volhouden;

in conflicten zijn binnen de organisatie;
vluchtelingen; drugsverslaafden; (jeugdige) prostituees.
interim-managers gedurende opdrachten (zgn. schaduwmanagement).
Centraal staat bij de begeleiding het zoeken naar eigen kracht en mogelijkheden om richting te geven aan het eigen leven.

 

Begeleiding en advisering van teams en processen binnen organisaties:

  • begeleiding bij het leren keuzes maken als team in
  • omgaan met opgedane onplezierige ervaringen binnen het team  bijv. na machtsmisbruik, fraude, zeer dominante leidinggevenden;
  • leren omgaan met veranderende omgevingen, strategische keuzes.
De kracht in haar ogen kwam terug toen ze na een paar gesprekken ter voorbereiding op haar gehoor bij de IND merkte dat ze kon vertellen over wat er werkelijk gebeurd was en wat ze kon vertellen tijdens het gehoor. Een paar maanden daarna kreeg ze op basis van haar gehoor een verblijfsvergunning. Daarna kon haar werkelijke verwerking pas beginnen.
Het team was aangeslagen, ook enigszins schuldbewust toen bekend werd dat er ernstig machtsmisbruik plaats had gevonden bij hun cliënten. Pas na een aantal individuele en teamgesprekken durfden ze te vertellen wat ze wel gezien hadden en waarom ze niet hadden kunnen (willen) ingrijpen. Ook konden ze vertellen welk effect deze periode op hun privé leven gehad had. (justitiële inrichting) ( VG sector)
Het was het bestuur opgevallen dat het team het erg prettig had gevonden dat op een andere afdeling er bijna permanent crisis was. Een pittige analyse met het team leerde hen dat zij de crisis elders aardig aan het voeden waren. Zij wilden hun eigen gang blijven gaan, geen aandacht van het bestuur, niet gehinderd door wie dan ook en schoven alle schuld steeds weer de andere kant op. Door met het team te werken aan hun eigen verantwoordelijkheid, hadden ze minder gelegenheid de schuld aan anderen te geven. Zo kon elders de crisis verminderen en opgelost worden. ( justitiële inrichting)